startowaulubione
menutop
menuleftbg
menubottom
 
yellowtop
yellowleft
mapa

Świadectwo Kwalifikacji
Nr 106/973/III/2007
Świadectwo Kwalifikacji
Nr 33/M/08
Świadectwo Kwalifikacji
Nr 33/08
   prezentacja Zobacz prezentacje online
   mail Napisz e-maila

Zapytania ofertowe:
fotowoltaika POM GUZMET
fotowoltaika PPUH GUZMET
yellowbottom

 

fototop
fotoleft fotoright
fotobottom
maintop
mainleft
Firma Guzmet istnieje od 1987 r., posiada status zakładu pracy chronionej
i zatrudnia 110 osób z czego 60 to osoby niepełnosprawne.

Na dzień dzisiejszy wiodąca działalnością firmy P.O.M. Guzmet s.c. Jest produkcja konstrukcji stalowych i przyczep rolniczych.
Wytwórnia P.O.M. Guzmet s.c. w Złocieńcu realizuje konstrukcje stalowe, od projektu wykonawczego poprzez wytworzenie elementów do zmontowania, takich obiektów jak:

  • Hale przemysłowe jedno- wielonawowe, pełnościenne ramowe, z elementami ażurowymi lub kratownicowymi.
  • Budowle typu wieżowego i masztowego.
  • Obiekty wielokondygnacyjne.
  • Konstrukcje nietypowe, wg indywidualnej dokumentacji projektowej.

 

Od początku istnienia, zakład produkuje siatkę cięto ciągnioną typu Ledóchowskiego
z blachy 4 mm do obudowy chodnikowej stosowanej w górnictwie.
Drugą branżą, jaką zajmuje się zakład to szycie.

Na początku szyta była tylko odzież ochronna tj. rękawice i ubrania robocze.
Trzy lata temu otwarty został zakład szwalniczy wyposażony w nowoczesne maszyny
z oprzyrządowaniem przystosowanym do szycia różnego rodzaju konfekcjii z dzianin.

Firma realizuje projekt nr RPZP.02.10.00-32B143/17 pt.: Inwestycje w odnawialne zródła energii przez PRYWATNY OSRODEK MASZYNOWY GUZMET SP.C. JERZY GUZOWSKI, MAGDALENA GUZOWSKA. Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z zródeł odnawialnych.

mainbottom